Vždy dbej na bezpečnost

Provozní řád


Při pořádání paintballových akcí dbáme na dodržování tří základních pravidel. Prvním je BEZPEČNOST, druhým neméně důležitým je BEZPEČNOST a tím třetím ovšem nejdůležitějším je BEZPEČNOST.

Všichni návštěvníci jsou povinní řídit se tímto provozním řádem a pokyny instruktora/správce hřiště.

> Paintball je vhodný pro osoby od 12 let věku za doprovodu odpovědné osoby.

> Všichni návštěvníci vstupují do areálu na vlastní nebezpečí.

> Osobám, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu nebude hra umožněna.

> Každý z účastníků bude podrobně proškolen o bezpečnosti, manipulaci a zacházení se značkovačem a ostatní výbavou.

> Střelba je povolena pouze na místech k tomu určených a označených.

> Je přísně zakázáno střílet mimo hřiště a bezdůvodně střílet do ochranné sítě.

> Neničte naše vybavení, zeleň a neubližujte divoké zvěři v okolí.

> Udržujte pořádek a čistotu v celém areálu.

ÚMYSLNÝM PORUŠENÍM JAKÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL, SE VĚDOMĚ VYSTAVUJETE MOŽNÝM POSTIHŮM VE FORMĚ - NEUMOŽNĚNÍ ÚČASTI NA HŘE / VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU / PŘÍPADNĚ DLE UVÁŽENÍ INSTRUKTORA/SPRÁVCE HŘIŠTĚ.