Vždy dbej na bezpečnost

Provozní řád


Při pořádání paintballových akcí dbáme na dodržování tří základních pravidel. Prvním je BEZPEČNOST, druhým neméně důležitým je BEZPEČNOST a tím třetím ovšem nejdůležitějším je BEZPEČNOST.

Všichni návštěvníci jsou povinní řídit se tímto provozním řádem a pokyny instruktora/správce hřiště.

  1. Paintball je vhodný pro osoby od 12 let věku za doprovodu odpovědné osoby.
  2. Všichni návštěvníci vstupují do areálu na vlastní nebezpečí.
  3. Osobám, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu nebude hra umožněna.
  4. Každý z účastníků bude podrobně proškolen o bezpečnosti, manipulaci a zacházení se značkovačem a ostatní výbavou.
  5. Střelba je povolena pouze na místech k tomu určených a označených.
  6. Je přísně zakázáno střílet mimo hřiště a bezdůvodně střílet do ochranné sítě.
  7. Neničte naše vybavení, zeleň a neubližujte divoké zvěři v okolí.
  8. Udržujte pořádek a čistotu v celém areálu.

ÚMYSLNÝM PORUŠENÍM JAKÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL, SE VĚDOMĚ VYSTAVUJETE MOŽNÝM POSTIHŮM VE FORMĚ - NEUMOŽNĚNÍ ÚČASTI NA HŘE / VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU / PŘÍPADNĚ DLE UVÁŽENÍ INSTRUKTORA/SPRÁVCE HŘIŠTĚ.