Provozní řád.

Děkujeme, že dodržujete provozní řád areálu.


BEZPEČNOST ! BEZPEČNOST ! BEZPEČNOST ! BEZPEČNOST !

Všichni návštěvníci jsou povinní řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy.
Paintball je vhodný pro osoby od 12 let věku za doprovodu odpovědné osoby. 
Všichni návštěvníci vstupují do areálu na vlastní nebezpečí.
Osobám, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu nebude hra umožněna.
Každý z účastníků bude podrobně proškolen o bezpečnosti, manipulaci a zacházení se zbraní.
Střelba je povolena pouze na místech k tomu určených a označených.
Je přísně zakázáno střílet mimo hřiště a bezdůvodně střílet do ochranné sítě.
Neničte naše vybavení, zeleň a neubližujte zvířátkům.
Udržujte pořádek a čistotu.